Meetings die werken

Van saai overleg naar fris-en-fruitige workshop

 • Hoe verhoog ik de betrokkenheid van deelnemers tijdens een overleg?
 • We willen kennis delen en uitwisselen met elkaar, hoe doen we dat op een inspirerende manier?
 • Welke interactieve werkvormen kan ik inzetten om meer uit mijn meetings te halen?
 • Wat kan ik doen om de volgende strategie/heide sessie te laten slagen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik ook inhoudelijk deel kan nemen als ik een bijeenkomst voorzit of medereer?
 • Een saaie vergadering transformeren in een inspirerende interactieve en frisse workshop waarbij we stappen zetten…hoe doe ik dat?

Herkenbare vragen?

Hoeveel uur per week zit je zelf in meetings, vergaderingen en overleggen?
En hoe vaak dacht je na afloop “we zijn als groep verder gekomen, dit was impactvol”?

De uitdaging bij veel vergaderingen is dat er bij de voorbereiding uitsluitend wordt stilgestaan bij de inhoud van het overleg. Terwijl, net zoals bij een presentatie, de vorm ervan het succes bepaalt.

Wil je meer uit je meeting(s) halen?

The Blue Flamingo biedt:

 • Facilitatie en begeleiding van elke soort meeting zodat jij je op de inhoud kunt concentreren
 • Inzet van inspirerende interactieve werkvormen en energisers
 • Hoge de betrokkenheid van de deelnemers
 • Objectieve externe procesbegeleiding
 • Meetings met impact: concrete opbrengst in gezamenlijkheid in lijn met verwachtingen
 • Behoud van een hoog fris-en-fruitig gehalte gehalte, ook tijdens lange sessies
 • Follow-up na afloop met compact verslag en duidelijke actiepunten
 • Waar nodig inzet van innovatie- en creativiteits-instrumenten om te komen tot vernieuwende concepten (innovatie workshop)

Zo kun jij:

 • je concentreren op de inhoud van de meeting
 • input leveren
 • luisteren naar je collega’s
 • discussies aangaan
 • rekenen op een impactvolle bijeenkomst

Je kunt mij inzetten om jouw volgende meeting te transformeren in een inspirerende interactieve workshop waarbij vooruitgang wordt geboekt.
Dit zijn een aantal voorbeelden van door mij gefaciliteerde meetings:

 • Strategie sessie m.b.t. marketing plan (o.a. gezamenlijk bepalen interne/externe analyse, SWOT, Kritische Succes Factoren, Strategische pijlers, Activiteiten)
 • Vanuit management team uitdragen van een nieuwe strategie bij medewerkers
 • Lijnmanagers informeren en betrekken bij nieuw ontwikkelde bedrijfswaardes
 • Co-creatie sessie met klanten om te komen tot een vernieuwde informatiefolder
 • Energisers tijdens een internationaal forum voor 300 man

fresh-fruit